Ceník

Ceník všech vykupovaných komodit a všech námi poskytovaných služeb Vám ochotně poskytneme na vyžádání.

Tel.: (+420) 493 535 202
E-mail: info@kovosrotvoksice.cz

 

 

ČSN 42 00 30 Norma pro zařazování ocelových odpadů do tříd

Druh Název odpadu Poznámka
02 litinový odpad
kusový
upravený;
rozměry max. 450 mm; hmotnost max. 30 kg;
podíl kusů o hmotnosti do 1 kg se připouští do 15 %
hmotnosti dodávky
04 litinový odpad
kusový
upravený;
rozměry max. 700 mm; hmotnost max. 100 kg;
podíl kusů o hmotnosti do 2 kg se připouští do 15 % 
hmotnosti dodávky
06 litinový odpad neupravený, včetně slitku;
rozměr nad 700 mm; hmotnost nad 100 kg;
tloušťka max. 250 mm;
znečištění se odečítá z hmotnosti dodávky;
odpady větší tloušťky se dodávají na základě smlouvy
07 litinové třísky přípustný obsah spečenců do 5 % hmotnosti dodávky
08 brikety z litinových
třísek
objemová hmotnost nad 4,5.103 kg.m-3;
připouští se 1 % oleje
10 nový těžký odpad neupravený;
rozměr alespoň v jednom směru větší než 1500x500x500 mm, tloušťka min 3 mm;
krátké zmetkové ingoty; odpad z válcoven; odpad trubek; nový kusový odpad
11 nový těžký odpad upravený;
rozměr max. 1500x500x500 mm;
tloušťka min 3 mm; průměr lan min 3 mm;
krátké a zmetkové ingoty; odpad z válcoven; nový odpad lan svázaný do kruhu o průměru max. 700 mm; slisované nebo podélně dělené trubky; nový kusový odpad
12 starý těžký odpad upravený;
rozměr max. 1500x500x500 mm;
tloušťka min 6 mm; průměr lana min 6 mm;
kusový ocelový odpad; starý odpad lan vázaný do kruhu o průměru max. 700 mm; odpad trubek
13 starý těžký odpad upravený ;
rozměr max. 1500x500x500 mm;
tloušťka min 4 mm; průměr lan min 4 mm;
kusový ocelový odpad; starý odpad lan svázaný do kruhu o průměru max. 700 mm; odpad trubek
14 starý těžký odpad upravený;
rozměr max. 1500x500x500 mm;
tloušťka min 6 mm;
může obsahovat max. 25 % starého ocelového odpadu do tl. 6 mm a max. 2 % litinového odpadu
15 starý těžký odpad neupravený;
délka nad 1500 mm;
kolejnice všech druhů a rozměrů o hmotnosti min 10 kg.m-1 bez spojovacího materiálu; nedovalky kolejnic; trubky; po dohodě může být dodáván upravený
16 starý těžký odpad neupravený;
kusy do 5500x800x500 mm nebo hmotnost do 3000 kg; tloušťka min 6 mm;
velkokusý odpad; části strojů a zařízení; části dopravních prostředků; dodává se na základě smlouvy
17 starý těžký odpad neupravený;
kusy do 5500x800x500 mm;
tloušťka min 4 mm;
velkokusý odpad; části strojů a zařízení; části dopravních prostředků; dodává se na základě smlouvy
18 starý těžký odpad neupravený;
tloušťka min 6 mm;
velkokusý odpad složitého tvaru, určený ke speciální úpravě
(lokomotivy, vagóny, neupravené ingoty atd.);
dodává se na základě smlouvy
19 odpad nízké čistoty neupravený;
vyřazené elektromotory, dynama a startéry včetně připojovacích svorkovnic, cívek řemenic, patek, popř. hřídelových spojek s nimi pevně spojených; množství neželezných a nekovových součástek se připouští do výše jejich původního obsahu, hmotnost dodávky se
o hmotnost neželezných a nekovových součástek nesnižuje
21 nový lehký odpad pro lisování;
tloušťka do 3 mm;
odpad plechu a jiných částí nepokovených, bez smaltovaných a jiných povlaků; trubky; svitky, mašle, dle dohody
23 nový lehký odpad pocínovaný tloušťka do 4 mm;
nepřipouštějí se povlaky jiných kovů; dodávky na základě smlouvy
25 starý lehký odpad pocínovaný
tloušťka do 4 mm;
použité pocínované ocelové výrobky; nečistoty se odečítají z hmotnosti dodávky na základě smlouvy
27 starý lehký odpad pro lisování;
tloušťka do 4 mm;
ocelový odpad lehký včetně stočených lan a drátů nebo jejich kusů do délky 1500 mm; připouští se ocelový odpad s běžnou povrchovou úpravou nátěry, laky apod.;
nejsou povoleny nádoby od dehtu, asfaltu, kyselin, uzavřené sudy, uzavřené tlakové nádoby; není dovoleno znečištění neželeznými kovy v metalické podobě; neškodlivé nečistoty
se odečítají z hmotnosti dodávky; pevně spojené části o tloušťce stěny nad 4 mm, ale max. 10 mm, mohou činit max. 5 % hmotnosti dodávky
28 starý lehký odpad pro drcení;
tloušťka do 4 mm;
množství neželezných a nekovových součástek se připouští do výše jejich původní hmotnosti;
lehký odpad obsahující neželezné kovy (ledničky, pračky, mrazničky, odstředivky, plynové a elektrické sporáky, autovraky osobních a dodávkových silničních vozidel zbavené pohonných hmot a oleje, smaltované předměty); části autovraků zbavené neželezných kovu a smaltovaných dílu patří do druhu 27; dodávky na základě smlouvy
31 balíky nového
ocelového odpadu
rozměr max. 2200x1000x900 mm;
nový odpad bez povlaku a bez třísek;
rozměr balíku může být předmětem dohody
32 balíky nového
ocelového odpadu
rozměr max. 2200x1000x900 mm;
nový odpad bez povlaku s dlouhými třískami známého chemického složení; rozměr balíku může být předmětem dohody
33 balíky nového
ocelového odpadu
rozměr max. 600x600x600 mm;
nový odpad bez povlaku a bez třísek
36 balíky starého
ocelového odpadu
rozměr max. 2200x1000x900 mm;
starý odpad a dlouhé třísky; dodávky a rozměry balíků jsou předmětem dohody
38 brikety z ocelových třísek objemová hmotnost nad 4,5.103 kg.m-3;
obsah mastnoty a vlhkosti se odečítá z hmotnosti dodávky
51 třísky ocelové
krátké
délka do 50 mm;
obsah mastnoty a vlhkosti se odečítá z hmotnosti dodávky
52 třísky ocelové
dlouhé
délka nad 50 mm;
obsah mastnoty a vlhkosti se odečítá z hmotnosti dodávky
61 drobný odpad
lehký
kusy do rozměru max. 100x50x50 mm;
tloušťka do 3 mm;
výseky a odpad z řezání, lisování, kování, bez smaltovaných a pokovených kusů;
znečištění se odečítá z hmotnosti dodávky
71 těžký ocelový
odpad
upravený, kusový;
rozměr max. 500x300x200 mm;
tloušťka min 6 mm; hmotnost kusu do 45 kg;
kusový odpad, nepatří sem dráty a lana, není dovolen pokovený a smaltovaný odpad, podíl kusů do hmotnosti 2,5 kg může činit max. 15 % hmotnosti dodávky
72 těžký ocelový
odpad
upravený, kusový;
rozměr max. 250x200x 150 mm;
tloušťka min 6 mm; hmotnost kusu do 20 kg;
kusový odpad, nepatří sem dráty a lana, není dovolen pokovený a smaltovaný odpad, podíl kusů do hmotnosti 1,5 kg může činit max. 15 % hmotnosti dodávky
73 drobný odpad
těžký
kusový;
rozměr max. 100x50x50 mm;
tloušťka nad 3 mm;
drobné částečky, amortizované nástroje, výseky a odpady z řezání, lisování, kování; znečištění se odečítá z hmotnosti dodávky
76 drcený ocelový
odpad
odpad z drticích mlýnů;
sypná hmotnost min 1,1 t.m-3;
ocelové sbalky s ojedinělými jen částečně sbalenými kusy, bez mechanicky přimísených neželezných kovů a nekovových materiálů
77 drcený ocelový
odpad
odpad z drticích linek;
sypná hmotnost min 0,9 t.m-3;
zvlněné útržky plechu s podílem drobných úlomků, bez mechanicky přimísených neželezných kovů a nekovových materiálů
78 dvakrát drcený
ocelový odpad
odpad z drticích linek;
sypná hmotnost min 2,0 t.m-3;
drcený odpad zvýšené čistoty
94 vsázkové ingoty ingoty vyrobené z ocelového odpadu přetavením;
dodávky na základě smlouvy, dodavatel předá chemickou analýzu
95 okuje okuje z válcoven a kováren;
povoleno znečištění nekovovými příměsemi do 5 % hmotnosti dodávky; dodávka na základě smlouvy
96 tryskací písky,
kaly, slitky
a obdobné odpady
obsah železa nad 65 %, znečištění nekovovými příměsemi povoleno do 35 % hmotnosti dodávky; dodávky na základě smlouvy